marți, 2 martie 2010

MARTIE 2010
Noile începuturi

Un debut expoziţional şi o Trecere printre sculpturile lui Remus Irimescu, la Galeria Helios: Poarta regilor, Arcul vieţii, Poarta dintre cele două lumi, Dom, Tunel, Ochiul, Avânt şi multe alte titluri... Dimensiunile fiecărei lucrări din lemn sau bronz, având forme abstracte dăltuite, turnate, şlefuite şi despărţite de muchii tranşante, nu depăşesc în general supleţea soclurilor, împreună fiind percepute ca una în continuarea celuilalt. Expoziţia este asemănătoare unei călătorii printr-o pădure cu trasee labirintice, urmărind stelele şi copacii - proiecţia lor ortogonală pe pământ, şi dorinţa înălţării spre cer. Dinamică, psihologică ori simbolică, privită de un artist sau simplu trecător, Trecerea se recunoaşte într-o subtilă comunicare cu transcendenţa.Cu ocazia celor două sesiuni de primire în UAP Timişoara aferente anilor 2008 şi 2009, aceeaşi Galerie Helios a găzduit, în continuare, vernisajul a 33 noi membri plasticieni – pictori, graficieni, sculptori, fotografi, designeri – în prezent totalul membrilor fiind de 236. Caracteristic unei expoziţii eterogene, lucrările atestă preocupările variate a fiecăruia în parte, aparţinători unor diferite generaţii şi etape artistice: Victor Acatrinei, Gabriel Bodnariu, Alex Bunii, Vasile Dancu, Florinela Dumitraşcu, Sabina Faur, Lorena Garoiu, Cosmin Haiaş, Elena Ionescu, Eduard Jakabházi, Marius Jurca, Gabriel Kelemen, Cristina Lazăr, Livia Mateiaş, Mircea Martin, Ildikó Maroşan, Daniel Niculete, Mihai Olteanu, Cristian Pavelescu, Filip Petcu, Diana Popovici, Renée Renard, Rodica Ruja, Gianina Săvescu, Sebastian Săvoiu, Veronica Seracovan, Pavel Torony, Silvia Trion, Mihai Vornicu, Lucreţia Zah şi Ada Zilahi. Cuvântul de deschidere a fost asigurat de proaspăta membră a filialei la secţiunea critică de artă şi totodată decana de vârstă a grupului, prof. dr. Rodica Vârtaciu.La Galeria Calina o expoziţie de fotografie semnată Stelian Acea, Dramaticele „puneri în scenă”. Distanţat de timpul sau tehnica anilor ’50 dar cu repere tematice ce fac trimiteri la Phillipe Halsman – autor al unor ipostaze suprarealiste realizate împreună cu Salvador Dali, în Dalí Atomicus şi Dalí’s Moustache, respectiv al instantaneelor cu personalităţi şi săriturile lor celebre din Jump Book – principalele elemente definitorii ale expoziţiei artistului timişorean sunt imponderabilitatea, jetul de apă, (auto)portretul şi nu în ultimul rând, impecabila stăpânire a tehnicii fotografice sporită de aportul meşteşugului digital. Adiacent, prin asocierea la câteva obiecte dar mai ales prin fundalul scenografic pustiu, efectele dinamice se îmbogăţesc odată cu spontaneitatea şi intervenţia ludicului regizoral.Renaşterea Bănăţeană – supliment Paralela 45, 2 martie 2010