marți, 3 mai 2011

MAI 2011


La Galeria Triade, o expoziţie de fotografie, Revelatio – anatomia spiralei, autor Camil Mihăescu. Laitmotivul imaginilor este cochilia dezgolită de carnea melcului, simbolul spiralei. Regăsită în reprezentările multor culturi, în ambele sale variante, plană sau elicoidală, spirala exprimă o deplasare permanentă de la centru spre capătul ei şi invers, generând evoluţia ori involuţia, sau ilustrează o mişcare spre infinit într-o componentă temporală, desemnând dezvoltarea ciclică şi progresivă a istoriei. Pe un fundal alb sau negru, cochilia, înfăţişată în forme întregi, tăiate sau decupate ritmic, se remarcă precum o sculptură-construcţie a relaţiilor spaţiale dintre plin şi gol, cu perfecţiunea organică al creşterilor şi al descreşterilor secţiunii de aur.O serie de Fragmente la Galeria Calina, în expoziţia de pictură semnată de Teodor Moraru (Bucureşti). O roată şi un car, un cal şi un cocoş, un gard, câţiva copaci şi un personaj singular, mai mult sau mai puţin recognoscibile... Cu această intenţie de reprezentări figurative integrate suprafeţelor cromatice dominate de un galben învecinat cu verde, pe fundal, lucrările se includ, prin tuşe scurte pe forme ample, unui expresionism temperat de ocruri telurice. Într-o atmosferă bucolică, Drum, Urme, Ziduri, sunt titluri ce confirmă intenţia peisajelor sau a unei călătorii prin prejma aşezărilor rurale, fragmentată adesea de popasuri anecdotice şi succesiuni de fapte, evenimente sau stări caracteristice locurilor.Un tandem artistic alcătuit de Sándor Aranyi şi Kata Marosi (ambii din Ungaria) la Galeria Helios, în expoziţia intitulată Reflexie. Din ansamblul lucrărilor de pe simeze, conturate prin diferite ipostaze ale reflexiilor luminii, legătura bivalentă porneşte de la fotografiile realizate de Sándor Aranyi – o serie de peisaje nedefinite ci intuite prin parbrizul, umezit de ploaie, al unui autovehicul staţionat, şi picturile lui Kata Marosi – în continuarea aceloraşi imagini fluide şi abstracte, re-interpretate prin tehnica picturii dar nu neapărat identice cu primele. Mai departe poate rezulta percepţia celui de-al doilea sens al reflexiei, dat de stările meditative în aşteptarea ploii ce va trece, urmat de reluarea traseului.

Kata Marosi
Sandor Aranyi
Renaşterea Bănăţeană, supliment Paralela 45 – marţi, 2 mai 2011