sâmbătă, 28 iunie 2014

FLORICA PREVENDA, Facelook / FacebookVineri, 27 iunie 2014, la Muzeul de Artă Timişoara, în parteneriat cu Galeria AnnaArt – Facelook / Facebook, autoare Florica Prevenda. Au prezentat Gabriela Massaci: „Florica Prevenda este primul „nume nou” adăugat în portofoliul AnnaArt (...). Cum se ştie, întâlnirea decisivă este faţă-la-faţă: a avut loc în atelierul înalt şi alb-ordonat, unde pânzele cu relief rugos şi obiectele ud-colorate copleşesc prin forţă primă şi apoi prin desfacere în straturi-straturi de citiri felurite ale emoţiei (...)” – din catalogul expoziţiei; Victor Neumann: „(...) Lucrările expuse fac parte din seria Facebook: Obsession, compusă din picturi-colaj şi obiecte-asamblaj de materiale neconvenţionale, prin care sunt transpuse chipuri şi siluete umane, alternate cu simboluri ale omniprezentei reţele sociale”;  şi Carol David: „(...) Depăşind fazele postmoderne ale deconstrucţiei, artista construieşte o nouă sinteză cu o nobilă economie de mijloace. Pe urmele pitoreşti ale fragmentărilor fractalice, subtil orchestrate în texturile de fond, apar în forţă părţi şi configuraţii antropomorfe, citând magistral esenţele depersonalizării şi schematizării digitale (...), o meditaţie asupra însingurării şi înstrăinării omului (...)”.

 Florica Prevenda, Victor Neumann, Gabriela Massaci, Carol David
 

vineri, 27 iunie 2014

OCTAVIAN MAXIMJoi, 26 iunie 2014, la Galeria Helios – vernisajul expoziţiei de sculptură semnată de Octavian Maxim, în preajma împlinirii vârstei de 80 de ani a artistului. Au prezentat Ioan Petraş şi criticul de artă Ioan Szekernyes.

Ioan Szekernyes, Octavian Maxim