marți, 1 iunie 2010

IUNIE 2010


IUNIE 2010
Cronici plastice de florar

La Muzeul de Artă din Timişoara, Semn-simbol – o retrospectivă Elena Tulcan, artistă ceramistă aflată sub influenţa declarată a grupului Sigma1. Referinţele duale (şi complementare) ale expoziţiei, aşa cum anunţă şi titlul, se împart între fantezia creativă şi austeritatea decorativă a reprezentărilor, între opac şi transparent, între reperele spaţiale şi temporale, între poetica văzului şi vidul nevăzutului. De aceeaşi dualitate beneficiază şi modul de expunere: pe socluri – recipiente închise din sticlă în forma cupolei, cu porţiuni translucide şi sablate, alăturate unor potire, cupe, clopote, sfeşnice sau picături din acelaşi material, dispuse ca instalaţii în miniatură; pe simeze – picturi pe lemn, în cromatica ocrurilor calde pământii şi contururi cu linii punctate, precum stelele de pe cer. Preocuparea artistei este îndreptată spre tradiţiile şi sentimentele creştine: Ultima cină, Corul îngerilor, Nod mistic, Impresii bizantine, Picături, Recipiente pentru melancolie etc.


Picturi cu Îngerii lui Bus, îngerii lui Cristian Busneanu (Arad), la Galeria Calina. Aflaţi în diferite ipostaze alegorice, personajele celeste din tablouri sunt nomazii meleagurilor virtuale unde liniile cursive sunt omniprezente. Prin intermediul lor, există o permanentă intenţie a dialogului purtat între oameni şi oameni, între oameni şi îngeri, între îngeri şi creator. Elementele compoziţionale precum şi fantezia exuberantă, caracteristice autorului, conduc spre asocieri contemplative, uneori cu subtile accente nostime în funcţie de situaţie. Figurativă prin alcătuire, intensă prin naraţiune şi exotică prin coordonatele geografice extreme (orientale şi occidentale) a cromaticii abordate, oarecum decorativă, expoziţia se defineşte prin sinceritate şi bucuria povestitorului.

Un Prezent continuu la Galeria Triade, într-o succintă serie de picturi, colaje şi obiecte în expoziţia lui Ion Stendl (Bucureşti) – deopotrivă gravor, pictor, sculptor şi tapiser. Artistul, un romantic al figurativului, este în aceeaşi măsură caracterizat prin excelenţa desenului anatomic, similar umbrei renascentiste bine închegată pe model. Zonele compoziţionale din lucrări conţin fragmente colate cu elemente decorative, părţi ale unei întregi arheologii conceptuale filtrate ulterior, prin expresii personale afective şi creative, pe traiectele post-modernismului. Expoziţia este definită de sinteza dispunerilor spaţiale şi precizia detaliilor, înconjurate de jocul liber al cromaticii mate alese.


La Galeria Helios, expoziţia de pictură semnată de Victor Acatrinei este dominată de o axă trasată vertical unde, prin simetria creată, imaginile se metamorfozează în aripi ce îmbrăţişează privitorul. Dealtfel, natura şi peisajul Grădinilor sunt laitmotivele tematice, alăturate Simetriilor vegetale, florale sau vieneze. Prin pulverizarea contururilor în tuşe scurte şi întrerupte, cromatica luminoasă şi ansamblul general se încadrează (post)impresionismului apropiat sinuozităţilor decorative ale Jugendstil-ului. Cu aceeaşi abundenţă a formelor descriptive astfel create, dar în absenţa efectelor de oglindire, expoziţia mai cuprinde peisaje şi flori aşa cum sunt ele consacrate ca gen.Renaşterea Bănăţeană – supliment Paralela 45, 1 iunie 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu