sâmbătă, 4 august 2012

ALEEA PERSONALITĂŢIILOR - TIMIŞOARA, PARCUL CENTRAL


Iniţiat de Primăria Timişoarei (primar Gheorghe Ciuhandu), proiectul intitulat Aleea personalităţilor vizează un scop dublu: „pe de-o parte crearea unui spaţiu dedicat memoriei înaintaşilor, iar pe de altă parte, unul educativ destinat generaţiilor tinere” pentru cunoaşterea istoriei şi a personalităţilor marcante ale oraşului. Amplasate pe aleea principală din Parcul Central, busturile au fost dezvelite rând pe rând, începând din anul 2009, după cum urmează (cronologic, după anii de naştere ai personalităţilor, de jos în sus): 
Deliu Petroiu (1922-2008) – critic de artă, membru fondator al Facultăţii de Filologie din Timişoara şi al celebrului Cerc Literar de la Sibiu, contribuind „la formarea elitei oamenilor de cultură din Timişoara actuală” – sculptor Aurel Gheorghe Ardeleanu. 
Virgil Birou (1903-1968) – „important scriitor bănăţean din perioada interbelică, promotor al romanului realist” – sculptor Romul Ladea. 
Romul Ladea (1901-1970) – „fondatorul şcolii româneşti de sculptură modernă” – sculptor Péter Jecza.
Ioachim Miloia (1897-1940) – un „erudit cărturar bănăţean, a organizat pe baze ştiinţifice Muzeul Banatului”, precum şi un pictor de biserici bănăţene – sculptor Gheorghe Groza.
Cornel Mikloşi (1887-1963) – inginer, inventatorul maşinii de sudat capete de şină in situ, Taurus (1938) – sculptor Ina Popescu.
Béla Bartók (1881-1945) – compozitor, pianist, muzicolog; „în colaborare, realizează o culegere de muzică folclorică maghiară, românească, sârbească, croată, turcească şi nord-africană” – sculptor Péter Jecza.
Stan Vidrighin (1876-1956) – primul primar al Timişoarei după 1919, membru fondator şi rector al Şcolii Politehnice din Timişoara – sculptor Ştefan Alexandru Călărăşanu.
Sever Bocu (1874-1951) – om politic bănăţean, membru al Partidului Naţional Ţărănesc; de numele lui se leagă întemeierea Universităţii de Vest (1944-1945) şi reînfiinţarea Mitropoliei Banatului (1947) – sculptor Eugen Florin Barzu. 
Aurel Cosma (1867-1931) – primul prefect român al judeţului Timiş-Torontal, odată cu instaurarea conducerii politico-administrative române în Banat (1919) – sculptor Rudolf Kocsis.
Carol Telbisz (1853-1914) – cel mai longeviv primar al Timişoarei (1885-1914), dezvoltând oraşul „după planul urbanistic vest european, al marilor metropole” – sculptor Laurenţiu Balca.
Török János (1843-1892) – primarul care a făcut din Timişoara primul oraş din Europa cu iluminare electrică stradală (1884), perioadă în care se realizează o adevărată „revoluţie industrială” a urbei – sculptor Szakáts Béla.
Carol Küttel (1818-1875) – cu origini de familie englezească, ca primar al Timişoarei a introdus, printre alte iniţiative, tramvaiul cu cai (1869) – sculptor Luigi Ştefan Varga.
Dositej Obradović (1740-1811) – „ieromonah, scriitor sârb, erudit de talie europeană”, a fost ucenic la Timişoara (1756) – sculptor Drinka Radovanović.
Claudius Florimund Mercy (1666-1734) – „primul guvernator al Banatului, autorul reconstrucţiei Timişoarei”, printre care sistematizarea oraşului (reconstrucţia cetăţii), desecarea mlaştinilor şi canalizarea Begăi, industrializarea oraşului, colonizarea Banatului şi altele – sculptor Dumitru Şerban.
Eugeniu de Savoya (1663-1736) – eliberatorul Timişoarei (1716), după 164 de ani de stăpânire turcească – sculptor linda Saskia Menczel.
Iancu de Hunedoara (1387-1456) – guvernator al Banatului şi Crişanei (1445-1456), regent al Ungariei (1446-1456), „dând Timişoarei un rol important în cruciadele antiotomane” – sculptor Remus Irimescu.

..................................................................


Începând din data de 2 august 2013, lor li s-au alăturat Ion Românu şi Eduard Pamfil: 


Ion Românu (1918-1980) – dirijor, teoretician al muzicii corale, instrumentist, a inaugurat genul coral á cappella la Timişoara, director al Filarmonicii Banatul, întemeietorul şi dirijorul corului acestuia – sculptor Aurel Gheorghe Ardeleanu.

Eduard Pamfil (1912-1994) – profesor şi medic psihiatru. „Intelectual de mare clasă, de orientare şi stil european, a ctitorit psihiatria universitară timişoreană şi a creat psihiatria antropologică românească, a dominat viaţa profesională şi spirituală a Timişoarei” – sculptor Luigi Ştefan Varga.
..............................................................

Vineri, 9 mai 2014 - a fost dezvelit bustul lui Ormós Zsigmond:
Ormós Zsigmond (1813-1894) – academician, jurist, om politic, istoric şi colecţionar de artă, întemeietorul muzeului din Timişoara. În perioada în care a fost prefectul comitatului şi al oraşului s-au ridicat clădirile teatrului, muzeului, bisericii romano-catolice din cartierul Cetate, ale gărilor, clădirea şcolii superioare reale şi s-a inaugurat calea ferată Timişoara-Orşova – sculptor Szakáts Bèla............................................................Vineri, 1 august 2014 – dezvelirea busturilor Nicolae Boboc şi Gheorghe I. Tohăneanu, autor Gheorghe Ardeleanu
Nicolae Boboc (1920-1999), artist emerit – s-a aflat „în fruntea Operei Naţionale Române din Timişoara, ca dirijor al Filarmonicii din Arad – la a cărei înfiinţare a contribuit decisiv – şi ca dirijor al Filarmonicii Banatul. Compozitor, muzicolog şi eseist-filosof, a dobândit recunoaşterea internaţională a auditoriului şi criticii, ca erudit al fenomenului muzical, şi prin nobila dăruire în promovarea creaţiilor de valoare din literatura muzicală naţională şi universală, printr-o serie remarcabilă de prime audiţii absolute.”Gheorghe I. Tohăneanu (1925-2008) – „Profesor universitar doctor în filologie, unul dintre întemeietorii învăţământului filologic universitar timişorean. Latinist recunoscut pe plan naţional, traducător din limba lui Homer, scriitor şi eseist, autor a zeci de cărţi şi sute de articole, cunoscut de asemenea şi prin rodnica sa implicare în activitatea culturală a urbei i s-a decernat titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara”. Pentru prodigioasa sa activitate i s-au conferit o serie de distincţii din partea Uniunii Scriitorilor şi a Preşedinţiei României.”
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu