miercuri, 11 februarie 2009


IUNIE 2008

Clasicizarea experimentului


O retrospectivă – Anamorfoze II, cu Doru Tulcan la Muzeul de Artă Timişoara, cu pasiunea fotografiilor, desenelor şi picturilor sale. Unul din fondatorii grupului Sigma (1970-1980), artistul este un incurabil iubitor al punctului şi al liniei ritmate, aducătoare de contururi şi forme perspectivale. Peisajele realizate în perioada de după activitatea sa experimentală, lipsite de influenţa actualele programe digitale, propun o regăsire, o reaşezare raţională a elementelor vizuale de bază din natură. Câmpuri, orizonturi şi nori, toate se percep prin amprentele seninului şi al libertăţii cromatice, cu fineţea maturităţii şi al pointilism-ului modern. Un eveniment întregit şi recuperat de proiecţia unor filme dintr-un timp artistic ce pare atât de îndepărtat...La Galeria Pygmalion din Casa Artelor – Direcţia de Cultură Timiş, s-a vernisat expoziţia artiştilor Izabela Kita şi Rafał Stępniak, din Polonia. În cazul ambilor artişti, dispunerea suprafeţelor colorate sunt bine determinate de sensibilitatea unui demers logic şi geometric, ca într-un puzzle cu marginimi abstracte. Viziunile emotive şi lirice sunt conduse de Izabela, prin plăcerea trăirii în mijlocul naturii şi a luminii, iar formele lui Rafał prezintă două personaje pregătite pentru un joc actoricesc, cu dialoguri. Atmosfera tuturor picturilor abundă de griuri colorate, în gradaţii optimiste.


O călătorie prin foc şi Metaterra, la Galeria Calina, ghid fiindu-ne ceramista Márta Jakobovits din Oradea. De la prima vedere, surprinzătoarele texturi ale ansamblurilor au forţa exprimării unui vulcan taciturn, care-şi părăseşte spaţiul, luat de alte treburi, ce nu suportă amânare. În urma lui, artefactele, căci există pregnant o intervenţie modelatoare, sunt expuse sub forma unor menhire în nisip sau altare – Metaterra, cu riduri zbârcite şi netede, colorate sau luciferine, sau pură şi simplu. Mai lipsesc misterioasele incantaţii străvechi şi un pachet de memorii ancestrale... Întreaga prezentare se desfată de zburdălnicia pământului şi a creaţiei pur plastice.


O serie de picturi semnate de Claudia Mandi, Nimfe şi îngeri, executate după o experienţă artistică petrecută în Italia, împânzesc cu tuşe largi grăbite, verzi şi luminoase, simezele Librăriei Cărtureşti-Mercy. Diferitele nuduri nestânjenite de compoziţia lor dinamică şi de carnaţia feminină, sănătoasă, par extaziate de influenţele mediteraneene expresioniste, încărcată de contradicţia unei atmosfere, liniştite doar de privirea solară. Adeseori, apare amintirea Domnişoarelor din Avignon, iar nelipsiţii îngeri ce le înconjoară, dau tonul unor serbări galante ce vor urma, poate numai prin simple şoapte.

Inedită prin fapt, expoziţia 8 după 10 adună, la Galeria Helios, promoţia picturală din 1998 a Facultăţii de Artă timişorene, sub bagheta cromatică a profesorului Constantin Flondor. Florin Avram, Ioan Avrămuţ, Sabin Chintuan, Köteles Róbert, Liliana Mercioiu, Alexandru Sîrbu, Daniel Suici şi Dan Toma au, fiecare, opţiuni artistice ferm alese, la care au aderat desprinşi de maestru. Principala abordare expoziţională este dedicată peisajului, dar şi unui figurativ legate de portret, respectiv, abstractului conceptual. Vernisajul a fost însoţit de un film încărcat de nostalgia studenţiei.
Renaşterea Bănăţeană – supliment Paralela 45, 3 iunie 2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu