miercuri, 11 februarie 2009

NOIEMBRIE 2008

Incursiune prin galeriile timişorene


Cu siguranţă, oricare arhitect se visează călăuza propriilor linii, forme şi culori, absent. Structurile urbane ale Marilenei Preda Sânc, expuse la Galeria Calina, obligă privirea să se înalţe până la ultimul etaj al imaginaţiei. Tipare şi contururi hoinărite de sugestii minimaliste se reduc, printr-o apartenenţă socială şi însingurare umană, la o înşiruire de altare precum menhirele neolitice (idem VIII, bronz) – sau, prin colorit retras, la iconice, cu alcătuiri de schelete părăsite (idem II, III, IV). Apoi, fâşia unui roşu-vertical penetrant şi puternic (idem XI), stă probă expansiunii arhitecturale şi infinitelor vibraţii cromatice, pământene, acaparatoare şi aproape înăbuşitoare (idem VII).Vasile Pintea îşi prezintă, la Galeria Helios, ultimele sale picturi înglobate într-o temă simplă şi intimă: 77. Compoziţii cu structuri şi conglomerate unitare, aduc la suprafaţă interiorizări nocturne sau exteriorizări diurne, ataşate unui fundal peisagistic de dinainte pregătit. Caracteristica generală este transparenţa cromatică, cu diverse influenţe contemplative date de figurativ şi/sau non-figurativ. Conceptual, acelaşi roşu, uneori spontan, alteori dirijat, poate fi atribuitul toamnei sau abstractului, fluturelui sau zborului, amurgului sau incandescenţei. Dar şi lirismului, planării, oniricului... Încet şi uşor.
Cei 5 pictori sînt prietenii mei, afirmă Sorin Scurtulescu, prin expoziţia de la Galeria Helios. Alături de el, Ciprian Boldea, Dan Gherman, Sorin Neamţu şi Andrei Rosetti, se amestecă prin spaţii monumentale, cu nuanţe degajate de taşism şi abstract liric. Picioare încrucişate (Boldea), imensitatea cerească ireală (Gherman), un tron şi câteva containere murdare (Neamţu), semne egale, verticale (Rosetti) sau cinci trupuri imaginare ale prietenilor săi (Scurtulescu), sunt singurele câmpuri de părelnică recunoaştere. Camuflajul reprezintă particularitatea expoziţiei, precum acul în carul cu fân. Doar Simion Arhiri îşi permite joaca, controlată, cu realul imediat şi atmosfera apropierii (un Portret de fată tânără), în acelaşi registru tehnic pictural.La Galeria Axa Art-Mall, o expoziţie de infografie (computer art, anii ’70) – o imagine printată, ataşată potenţatoriu tehnicilor de gravură, ce porneşte de la schiţe executate manual, apoi prin scanare, urmează calea prelucrării prin mai multe programe specifice de grafică digitală. Paul Chiş îşi duce mai departe demersul artistic: 2.0 - Visual artdrenaline. Lucrările, sub influenţa roşului pur şi decorativ, dar şi prin colorit divers, conţin compoziţii dinamice sugerând recuperarea timpului. Configuraţiile rezultate sunt cele care dau senzaţia clepsidrei grăbite şi dilatate, mereu tulburată de forfota adrenalinei şi al visului întrerupt brusc. Cu unele texturi ce amintesc de tiparul înalt gravat (xilogravură sau linogravură), printurile în sine se înscriu într-o exprimare creatoare aparte.
O expoziţie de pictură cu scurte intervenţii colate, în Privirea autoarei Gianina Săvescu, la Galeria Cărtureşti-Mall. Cu mişcări neastâmpărate, dar dirijate de interiorul lor cromatic şi pensulaţii roşiatice, unele titluri (Privirea spre spaţiu, Dincolo de privire), redau frământarea ochilor, atunci când se deschid pentru prima dată către lume. Prin forme dezinvolte, compoziţii închegate de linii şi detalii, privirea picturală urmează meandrele unei gândiri dinlăuntrul inimii.

(Renaşterea Bănăţeană – supliment Paralela 45, 5 noiembrie 2008)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu